Overweeg Subsidie voor Thuisbatterij: Noodzaak tot Aanpassing Overheidsbeleid

Encore Solar Enphase charge

Thuisbatterijen staan aan de vooravond van een revolutionaire bijdrage aan de energietransitie. Maar voor een echte doorbraak pleit CE Delft voor aangepast overheidsbeleid en de overweging van subsidies.

Energiebalancering en de Rol van Thuisbatterijen

Volgens onderzoek van CE Delft, uitgevoerd in opdracht van Huawei, is de rol van thuisbatterijen cruciaal voor energiebalancering, het garanderen van leveringszekerheid en het vermijden van energieverspilling.

Vier Rollen van een Thuisbatterij

CE Delft identificeert vier sleutelfuncties die thuisbatterijen kunnen vervullen:

1. Opslag van ‘eigen’ zonne-energie

Thuisbatterijen slaan zonne-energie op voor later gebruik, waarmee ze bijdragen aan een efficiënter energieverbruik.

2. Energiebalancering

Door actief te handelen op energiemarkten, kunnen thuisbatterijen bijdragen aan een stabielere energievoorziening.

3. Congestiemanagement

Thuisbatterijen kunnen helpen de piekbelasting op het net te verminderen door actief het energieverbruik te managen.

4. Verlagen van eigen piekbelasting

Een thuisbatterij kan ook de piekbelasting van een huishouden verminderen, wat resulteert in lagere energiekosten.

De Businesscase voor Thuisbatterijen

CE Delft schetst een scenario waarin thuisbatterijen economisch rendabel kunnen zijn, maar benadrukt dat dit sterk afhankelijk is van de energieprijzen en overheidsmaatregelen.

Subsidies als Stimulans

Een subsidie kan de terugverdientijd van thuisbatterijen aanzienlijk verkorten, wat een stimulans kan zijn voor de markt en de energietransitie.

De Toekomst van Thuisbatterijen

Om de potentie van thuisbatterijen volledig te benutten, zijn er aanpassingen in het overheidsbeleid nodig, inclusief subsidies en wijzigingen in de nettarieven.

Neem Deel aan de Energie Transitie!

Benieuwd hoe u met thuisbatterijen uw energieverbruik kunt optimaliseren en tegelijkertijd kunt bijdragen aan een duurzame toekomst? Plan nu een gratis adviesgesprek in of vraag een gratis dakcheck aan via onze link.

Plan uw Gratis Adviesgesprek

Is jouw dak geschikt?

Doe de gratis dakcheck